Kronobergskuskarna.se © 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisionskörning går ut på att köra en bana mellan koner på en idealtid som bestäms för varje tävlingstillfälle beroende av banans längd och uppbyggnad.

 

På varje kon är en boll placerad och kör man emot en kon så att bollen trillar ner får man straffpoäng.

 

Den som får minst straffpoäng vinner!

 

Precisionskörning är ett moment i brukskörning men tävlingar hålls också med enbart precisionskörning.

 

 

 

Skriv till oss: kronobergskuskarna@gmail.com