Kronobergskuskarna.se © 2012

 

 

 

 

  Trav över bro, ett moment i brukskörning.

 

 

 

 

Syftet med brukstävlingar är att ge kuskar och hästägare större anledning till att få sina unghästar inkörda och användbara, så att de kan utföra nyttigt arbete.

Att hålla inkörda hästar under fortsatt skolning. Ge hästar och kuskar träning i moment som sparsamt förekommer i andra tävlingsformer.

 

Ge kuskar anledning att träffas och testa sina och hästarnas kunskaper.

Erbjuda en tävlingsform som inte kräver uthållighetsträning av hästarna i någon större omfattning och som dessutom innebär måttliga kostnader för sina utövare.

 

 

Skriv till oss: kronobergskuskarna@gmail.com